วันที่ 21 / .. / 2562

ประกาศเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลาง ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลาง ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์


::โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนรัฐวัฒนา (หนองนารี) รายละเอียด

::โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว (ผ้าห่มนวม) ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (รายละเอียด หน้า1 , หน้า2)