วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

ลงทะเบียนรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

ระเบียบการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

1.คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ และอายุ
- มีความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ

2.การแต่งกาย

- การแต่งกายให้ผู้ประสงค์รำถวายจัดหาชุดมาเอง

รายละเอียด การแต่งกายหญิง

1.เสื้อสีขาวแขนยาว
2.โจงกระเบน สีน้ำตาลเข้ม
3.ผ้าสไบสีเขียว(ผ้าต่วน) หน้า12 นิ้ว ยาว 3 เมตร สไบต้องเป็นสีที่กำหนดเท่านั้น
4.เข็มขัดโบรานสีทอง
5.รองเท้าสีดำหุ่มส้น ไม่มีลาย
6.เกล้าผมเก็บให้เรียบร้อย
7.เครื่องประดับตามความเหมาะสม

รายละเอียด การแต่งกายชาย

1.เสื้อสีขาวแขนยาว
2.โจงกระเบน สีน้ำตาลเข้ม
3.ผ้าคาดเอวสีเขียว(ผ้าต่วน)

3.การฝึกซ้อม ท่ารำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา

3.1 สามารถฝึกซ้อมด้วยตนเองผ่าน
    - เฟสบุ๊คแฟนเพจ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
    - เฟสบุ๊คกลุ่ม รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา จ.เพชรบูรณ์
    - YouTube “รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์”
3.2 ฝึกซ้อมย่อยโดยมีครูฝึกซ้อมให้
    - วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 น. -19.30 น. ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
    - เริ่มวันจันทร์ 2 กันยายน 2562

3.3 ฝึกซ้อมเสมือนจริง (กำหนดจุดผู้รำ,แต่งกายจริง)
    - วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 พร้อมกัน เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

3.4 รำถวายจริง
    - วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 พร้อมกัน เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร.056-711007 ต่อ 112
- http://www.nakornban.net
- facebook เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ กลุ่มรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา
รวมรููปภาพรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561


ปิดรับลงทะเบียนการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ประจำปี 2562