วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ยารักษาโรค และ ข้าวกล่อง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมบริเวณนอกแนวป้องกันน้ำท่วม ชุมชนที่ 8

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำคณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประธานชุมชน อสม. กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่งานป้องป้องกันฯ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ยารักษาโรค และ ข้าวกล่อง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมบริเวณนอกแนวป้องกันน้ำท่วม ชุมชนที่ 8 (ในเมืองพัฒนา) 
และ ชุมชนที่ 9 (เก้าดาวพัฒนา)