วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมเตรียมความพร้อมก่อสร้างถนนหลังโรงเรียน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมเตรียมความพร้อมก่อสร้างถนนหลังโรงเรียน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงข่ายเส้นทางจราจรหลังสถานศึกษาโรงเรียนวิทยานุกุลนารี โรงเรียนเพชรพิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ประชุมเตรียมการก่อสร้างถนนหลังโรงเรียนวิทยานุกุลนารี เชื่อมต่อโรงเรียนเพชรพิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพื่อลดปัญหาการจราจรถนนสระบุรี-หล่มสัก และเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบริเวณหน้าโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้สรุปความยาวของถนนที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่ที่ 550 เมตร มีความกว้างของผิวจราจร 7 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 2 เมตร รวมความกว้างของถนน 11 เมตร ซึ่งในขณะนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้นำเรื่องเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับความร่วมมือขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ