วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานอ่านสารวันครู และมอบใบประกาศเกียรติครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561 มีรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และองค์การบริการส่วนตำบลห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยก่อนหน้านี้ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่งชาติด้วย

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ยินดีและดีใจที่ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันครูในวันนี้ ซึ่งทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครูเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ลูกศิษย์เดินไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ศิษย์จะดีหรือไม่ดี ครูบาอาจารย์ก็มีส่วนเช่นกัน สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ล้วนแล้ว ต่างมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดในด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการ การกีฬาฯลฯ หรือรางวัลต่างๆที่ได้รับล้วนบ่งบอกถึงศักยภาพของครู อาจารย์ และตัวของนักเรียนเอง ว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดี ทำให้รางวัลที่ได้รับมาเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ