วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

เปิดอนุสรณ์แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ ณ สี่แยกวัดทุ่งสะเดียง

เปิดอนุสรณ์แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ หรือชาวบ้านสะเดียงเรียกว่า "ไอ้แสบ" เพราะเป็นคนบ้านสะเดียงโดยกำเนิดเป็นแชมป์โลกคนที่ 5 ของคนไทยและแชมป์โลกคนแรกของเพชรบูรณ์ ต่อย 3 ครั้งได้แชมป์โลกในช่วงปี 2518-2521 ดังมากต่อยทั้งหมด 8 ครั้งสามารถป้องกันแชมป์ได้ 7 ครั้งปัจจุบันแสนศักดิ์ได้เสียชีวิตแล้วตอนอายุ 58 ปี สภาเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอนุสรณ์ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของแสนศักดิ์ที่ได้สร้างให้กับเมืองเพชรบูรณ์ จุดที่ตั้งอนุสรณ์สี่แยกวัดทุ่งสะเดียงติดกับโรงเรียนบ้านสะเดียงเพราะแสนศักดิ์เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสะเดียงด้วยครับ