วันที่ 25 / ก.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดปั่นแรลลี่ 14 จุด พร้อมเปิดตัวจักรยาน Mobike

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดปั่นแรลลี่ 14 จุด พร้อมเปิดตัวจักรยาน Mobike 
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปั่นจักรยานแรลลี่ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี และเปิดตัวจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike ให้เช่า ยุคเพชรบูรณ์ 4.0 โดยมีนายวิโรจน์ โชคอุดมชัย ประธานชมรมจักรยานนครบาลเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนักปั่นจักรยานจำนวนกว่า 100 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้กำหนดการปั่นจักรยานแรลลี่ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามแนวทางยุทธศาสตร์จักรยาน 3 ส. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการ และหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในท้องถิ่นให้รับรู้และตระหนักในสิทธิ และการใช้ถนนร่วมกันบนท้องถนน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในแคมเปญ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้กำหนดเปิดตัวจักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด ระบบล็อกอัจฉริยะรายแรก ของโลก ให้บริการจักรยานเช่าสาธารณะเต็มรูปแบบในตัวเมืองเพชรบูรณ์ ภายใต้แนวคิดบริการให้เช่าจักรยานแต่ความต่างจากการเช่าจักรยานแบบเดิม คือ ไม่ต้องเอาจักรยานกลับไปคืนที่เดิม ไม่จำเป็นต้องเช่าทั้งวัน และค่าบริการถูก โดยใช้โทรศัพท์สแกน QR code ผ่าน application Mobike ตัวจักรยานมีรูปลักษณ์ ที่ทันสมัย มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ต้องเติมลมยาง และมีระบบป้องกันการขโมยจักรยานที่มีความอัจฉริยะสูง นับเป็นพาหนะในการเดินทางที่ประหยัดและมีความปลอดภัยสูง โดยได้กำหนดจุดจอดทั่วเมืองเพชรบูรณ์ 100 จุดจอด รวมกว่า 1 พันคัน คาดว่าประมาณเดือนเมษายนนี้จะได้ใช้บริการ

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน 
สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ