วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานประเพณีตรุษไทย ก่อเจดีย์ทรายกลบธาตุ ณ วัดช้างเผือก และวัดทุ่งสะเดียงต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานประเพณีตรุษไทย
ก่อเจดีย์ทรายกลบธาตุแสดงออกถึงความกตัญญกตเวทีต่อญาติและบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
..................................
วันนี้15 มีนาคม 2561ณ วัดช้างเผือก และวัดทุ่งสะเดียงต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 
เป็นประธานเปิดงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายกลบธาตุ ประจำปี 2561 โดยมีนายสุรพล ชูสกุล
และนายอาดุลย์ แก้วแกมทอง สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวรายงาน มีรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนประชาชนร่วมงาน
บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีและผูกพันโยงใยในครอบครัวและเครือญาติ โดยปรากฏออกมาในรูปแบบของ เจดีย์ทราย

ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายกลบธาตุเป็นงานประเพณีของชาวตำบลในเมือง จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษไทย หรือ ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2561 สำหรับพิธีก่อเจดีย์ทรายกลบธาตุของเมืองเพชรบูรณ์นั้น จะแตกต่างไปจากการก่อพระเจดีย์ทรายธรรมดาของที่อื่นๆ ทั่วไปที่มีรากฐานความเป็นมาจากการเป็นพิธีเพียงแค่ขนทรายเข้าวัด เพื่อชดเชยดินทรายในวัดที่ผู้คนได้นำติดเท้าออกมาจากวัด แต่ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายกลบธาตุของเมืองเพชรบูรณ์นั้นเป็นพิธีกรรมที่ เพิ่มเติมการผูกโยงกับญาติพี่น้องบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับ เป็นการก่อเจดีย์ทรายที่มีการนำเอาอัฐิของญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมาร่วมพิธี

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช/รายงาน
สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ