วันที่ 25 / ก.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานอ่านสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เวียนมาอีกวาระ ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพ เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี สิทธิและสวัสดิการให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อตอบแทนคุณงามความดี ความเสียสละและอุทิศตนของเหล่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมถึงเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์พัฒนาเทศบาล และพัฒนาคลองศาลา

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ