วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากสมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน