วันที่ 23 / .. / 2562

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 4 ถึง 4 รายการ 1 2 3 4
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อธงตราสัญญาลักษณ์ วปร. ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด