วันที่ 15 / ธ.ค. / 2562

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 4 ถึง 4 รายการ 1 2 3 4
จ้างบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดชุมชนและสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๓ คัน ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๙ ผืน สำหรับประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๒๗ รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อเทียน สำหรับใช้หล่อเทียนจำนำพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๙๐๐๒ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒/๕๒/๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อธงตราสัญญาลักษณ์ วปร. ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด