วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 18 ถึง 34 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 28 34 ต่อไป »
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินแขวนโปสเตอร์ แบบมีภู่ปฏิทินด้านล่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเสียงประจำห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองการศึกษา หมายเลขทะเบียน บน-7363 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับระบบเสียงตามสาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่ม โครงการเทิดพระเกียรติ จัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน โครงการเทิดพระเกียรติ จัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงเพาเวอร์แอมป์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างโครงการ ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บห. ๑๑๕๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นครเชียงใหม่เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างติดตั้งจอโปรเจคเตอร์แบบแขวนเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด