วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 18 ถึง 56 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 28 56 ต่อไป »
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๐-๖๐-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ชนิดตีนเป็ด) หมายเลขทะเบียน ตค 848 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเพื่อติดตั้งไฟฟ้าบริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาบริการพ่นฆ่าเชื้อตามโครงการ จ้างเหมาบริการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยนารายพัฒนา ๔ (โคกนารายณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 / มี.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสามัคคีชัย ๗/๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างตัดแว่นสายตาในโครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุที่พบปัญหาทางการมองเห็น จำนวน ๙๗๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดพื้นผิว จำนวน ๙๖ ลิตร ตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสามัคคีชัย ๗/๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด