วันที่ 31 / มี.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 18 ถึง 39 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 28 39 ต่อไป »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน และ หลังคาบรรทุกขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 / ก.ย. / 2562

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางเป็น ค.ส.ล. จากวัดประตูดาวถึงเชื่อมถนนผังเมืองรวม สาย ง.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 / ก.ย. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางเป็น ค.ส.ล. จากวัดประตูดาวถึงเชื่อมถนนผังเมืองรวม สาย ง.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 / ส.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระพุทธบาท ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 / ส.ค. / 2562

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระพุทธบาท ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 / ส.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน และ หลังคาบรรทุกขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 / ส.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
30 / เม.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งไฟประดับสะพานสลิงอุทยานวิทยาศาสต์หนองนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อชุดประชุมไร้สาย คลื่นความถี่ UHF สำหรับใช้ในห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
วัสดุโครงการซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานาหนะและขนส่ง แบ็ตเตอรี่ ๑๒๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมนาฬิกาสนามเด็กเล่นบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด