วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 19 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29 48 ต่อไป »
จ้างก่อสร้างคันกั้นดินบ่อขยะระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. เชื่อมต่อภายในบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ของรางวัลงานวันเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาการแสดง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำอาหาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมและค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถโครงการลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถโครงการลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด(7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถโครงการลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด(6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถโครงการลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด(5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถโครงการลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด(4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถโครงการลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง นก ๑๑๘๘ เพชรบูรณ์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่ม เดือนมกราคม ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๒๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ตั๋วรับจำนำและใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด