วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 19 ถึง 34 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29 34 ต่อไป »
ซื้อวัสดุโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและวันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบูรกรรมโกวิท ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาไฟฟ้าประดับสถานที่งานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมกระทง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อรถอีแต๋นพร้อมเครื่องยนต์ ขนาด ๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบควบคุมคอลโทรลโฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บต. ๖๗๒๘ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพือใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการทำหมันฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด