วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 20 ถึง 34 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30 34 ต่อไป »
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณใต้อาคารโถงทางเดินแผงร้านค้า ตลาดเทศบาล ๒ พร้อมพัดลมระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
30 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำซอยสามัคคีชัย ๗
26 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. เชื่อมถนนซอยอยู่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อสีตีเส้นจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ วัน ตามโครงการตักบาตรเทโวร่วมกับวัดประตูดาว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการตักบาตรเทโวร่วมกับวัดประตูดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาการแสดงโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาเวทีการแสดง เครื่องเสียง โครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง เครื่องดนตรี โครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ถนน คนเพ็ด-ซะ-บูน กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าพื้นบ้านต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ป.๒ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ สุโขทัยธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ สุโขทัยเกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดกีฬาและชุดวอร์ม ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ สุโขทัยธานีเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน บน 7363 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานอุ้มพระดำน้ำและรางวัลกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ประจำปีงบประมาณ 2562)
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ประจำปีงบประมาณ 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด