วันที่ 31 / มี.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 20 ถึง 39 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30 39 ต่อไป »
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางเรเดียล ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการ Reading Literacy พัฒนาสมรรถนะการอ่านเพื่อเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๔ รายการ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) และโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถกระบะ (มาสด้า) หมายเลขทะเบียน บต ๖๗๒๗ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๘๗ และรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๒๙ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสนามชัยจากสี่แยกต้นหว้าเชื่อมต่อถนนผังเมืองรวม สาย ง.๒ สุดเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำโครงการจัดนิทรรศการเที่ยวเพชรบูรณ์ ๖๗๘ ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมบูทวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๓๙ รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อโล่รางวัลดี่เด่น จำนวน 2 รายการ เพื่อมอบให้ครู และผู้บริหารดีเด่นในวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาการแสดง จำนวน ๔ ชุด ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่มแก้ว น้ำแข็ง โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อแก้วน้ำพลาสติก จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาทำอาหาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งรถมะขามหวาน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมและจ้างเหมาจัดสถานที่ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถท่องเที่ยว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒/๕๔/๐๐๒๙ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด