วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 20 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30 48 ต่อไป »
จ้างเหมารถโครงการลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด(4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถโครงการลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถโครงการลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถโครงการลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียของบ่อขยะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(กิจกรรมทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่าง ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวงและเซ่นไหว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาทำสถานที่ถ่ายภาพหน้าประติมากรรมมะขามหวาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๓ รายการ
23 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๗๓๐ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด