วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 24 ถึง 44 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 34 44 ต่อไป »
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงที่ใช้ในห้องประชุมของหอวัฒนธรรมฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวงล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อสายส่งน้ำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศของโรงเรียน
14 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางเรเดียล ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการ Reading Literacy พัฒนาสมรรถนะการอ่านเพื่อเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๔ รายการ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) และโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถกระบะ (มาสด้า) หมายเลขทะเบียน บต ๖๗๒๗ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๘๗ และรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๒๙ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด