วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 27 ถึง 51 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 37 51 ต่อไป »
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบคโฮว์ หมายเลขทะเบียน ต ๔๖๓๖ เพชรบูรณ์ รหัสคุภัณฑ์ ๐๑๘/๓๕/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาออกแบบพร้อมพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยและรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ ชุมชนที่ ๑๔ (คลองศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ ชุมชนที่ ๑๔ (คลองศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ย. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (อุปกรณ์ไล่หนู ชนิดระบบไฟฟ้า) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการเชิดชูครูดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
12 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน
12 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก GUARD RAIL กันตก พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณสะพานวัดโพธิ์เย็นถึงรอยต่อถนนสนามชัย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด