วันที่ 20 / มิ.ย. / 2564

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 27 ถึง 72 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 37 72 ต่อไป »
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อโมเดลอาหาร ที่จัดแสดงในห้องตลาดและห้องเขาค้อ ภายในหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานและหลังคา หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูเลื่อนไฟฟ้า อาคาร ๑ (นครบาลอนุสรณ์) และ อาคาร ๔ (ศรีเมืองเพชร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อหมึกวัสดุโครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อหมึกโครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับขยายพื้นที่บริการระบบเสียงตามสาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมสนามฟุตซอล ชุมชนที่ ๓ สะเดียงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยสนามชัย ๔ พร้อมระบบระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยสนามชัย ๔ พร้อมระบบระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / มิ.ย. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุประมาณ ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองสวัสดิการสังคม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๖/๐๑๑๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด