วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 31 ถึง 56 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 41 56 ต่อไป »
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ซีทรู จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์) รหัส 420/56/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค ๙๐๒ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘/๔๓/๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินแขวนโปสเตอร์ แบบมีภู่ปฏิทินด้านล่าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อหมึกปริ้นโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อหมึกปริ้นโครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด