วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 32 ถึง 34 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ต่อไป »
ซื้อวัสดุโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๓ รายการ สำหรับโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๔ คัน/วัน ตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาผู้จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
23 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ผู้เข้าร่วมในวันเปิดงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์มาสด้า หมายเลขทะเบียน บต ๖๗๒๙ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระพุทธบาท ๑๐ (ด้านใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด ๖๐๐ มล. โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) จำนวน ๑๘ รายการ และโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ วัน เพื่อใช้ในการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่มจำนวน ๓ รายการ สำหรับบริการผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๒๘ หลัง
17 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด