วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 33 ถึง 56 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 43 56 ต่อไป »
จ้างเหมาโครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก GUARD RAIL กันตก พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณสะพานวัดโพธิ์เย็นถึงรอยต่อถนนสนามชัย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / พ.ย. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างเหมาไฟประดับสถานที่ลอยกระทง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันและ ULV กำจัดลูกน้ำยุงลาย และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทีมีฟอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางนอกรถยนต์ กจ ๕๙๖๒ เพชรบูรณ์ ) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด ๑ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง นก ๑๑๘๘ เพชรบูรณ์ รหัส ๐๐๑/๕๒/๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กองคลัง หมายเลขทะเบียน กค๙๐๐๒ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒/๕๒/๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน บันไดเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด ๒ x ๑๒ ฟุต จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวจราจรถนนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการสารพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด ๖ x ๒๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาไฟประดับสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่ม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เยาวชน บริเวณบ้านพักคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
30 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด