วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 34 ถึง 56 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 44 56 ต่อไป »
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
29 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ต.ค. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
28 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม เลี้ยงรับรองการประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาการแสดง จ้างเหมาการแสดง โครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างจ้างเหมาจัดหาเวทีการแสดง เครื่องดนตรี เครื่องเสียง โครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี 2563 ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน จำนวน ๑ โครงการ
03 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง เครื่องดนตรี ตามโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ถนน คนเพ็ด-ซะ-บูน กิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าพื้นบ้านต่างๆ
03 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน และ หลังคาบรรทุกขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 / ก.ย. / 2562

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางเป็น ค.ส.ล. จากวัดประตูดาวถึงเชื่อมถนนผังเมืองรวม สาย ง.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 / ก.ย. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางเป็น ค.ส.ล. จากวัดประตูดาวถึงเชื่อมถนนผังเมืองรวม สาย ง.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 / ส.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระพุทธบาท ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 / ส.ค. / 2562

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระพุทธบาท ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 / ส.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน และ หลังคาบรรทุกขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 / ส.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
26 / ก.ค. / 2562

รายละเอียด