วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 35 ถึง 56 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 45 56 ต่อไป »
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
30 / เม.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งไฟประดับสะพานสลิงอุทยานวิทยาศาสต์หนองนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อชุดประชุมไร้สาย คลื่นความถี่ UHF สำหรับใช้ในห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
วัสดุโครงการซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานาหนะและขนส่ง แบ็ตเตอรี่ ๑๒๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ก.พ. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมนาฬิกาสนามเด็กเล่นบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมถังใส่น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด