วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 36 ถึง 56 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 46 56 ต่อไป »
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงที่ใช้ในห้องประชุมของหอวัฒนธรรมฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวงล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อสายส่งน้ำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศของโรงเรียน
14 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางเรเดียล ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการ Reading Literacy พัฒนาสมรรถนะการอ่านเพื่อเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๔ รายการ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) และโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถกระบะ (มาสด้า) หมายเลขทะเบียน บต ๖๗๒๗ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๘๗ และรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๒๙ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสนามชัยจากสี่แยกต้นหว้าเชื่อมต่อถนนผังเมืองรวม สาย ง.๒ สุดเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด