วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 39 ถึง 44 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ต่อไป »
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อพรมอัดและวัสดุในการปู พร้อมค่าแรง สำหรับโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อยางรถยนต์กระบะมาสด้า หมายเลขทะเบียน บต ๖๗๒๗ ขนาด ๑๙๕R ๑๔C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย(กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหาผู้จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างค่าตรวจสอบบัญชีโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะมาสด้า หมายเลขทะเบียน บต ๖๗๒๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาเช่าเต้นโดม เก้าอี้นั่งพลาสติก เก้าอี้เหล็กบุนวม พร้อมผ้าคุมเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒,๕๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาออกแบบและทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุดนตรี จำนวน ๓๓ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ดันดิน) หมายเลขทะเบียน ตค ๘๔๘ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ สธ. โครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ฝ้าพร้อมป้ายอะคลีลิกตัวอักษร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด