วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 6 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 48 ต่อไป »
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก Sumsung D๒๐๓L) จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทางเท้า คสล.ทั้ง ๒ ฝั่งบริเวณถนนเพชรเจริญ (ช่วงหน้า สนง. สรรพสามิตจังหวัดเพชรบูรณ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง (ถนนคนเพ็ด - ซะ - บูน) สีสเปย์ จำนวน ๑๕ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า หมายเลขทะเบียน บต.๖๗๒๗ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อหนังสือโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๐๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๕/๐๑๐๐ ถึง ๔๒๐/๕๕/๐๑๐๕ จำนวน ๖ เครื่อง ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (พัดลมติดผนัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๔๕/๐๐๔๑ , ๔๒๐/๔๖/๐๐๔๒ , ๔๒๐/๔๖/๐๐๔๓ และ ๔๒๐/๕๑/๐๐๖๖ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องลวกสุกรแบบ ๑ ลูกกลิ้ง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง (ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง (ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาบริการจัดทำที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียงบริเวณลานหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด