วันที่ 31 / มี.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 8 ถึง 39 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 39 ต่อไป »
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ (วัดภูเขาดิน) ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม)
29 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจการณ์ (มณี ๑) รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒/๔๐/๐๐๑๖ หมายเลขทะเบียน บต ๔๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ม.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ สำหรับระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานปิดทองบูชารอยพระพุทธบาทร่วมกับวัดภูเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์พร้อมงานจัดแสดงภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 / ม.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการจัดงานปิดทองบูชารอยพระพุทธบาทร่วมกับวัดภูเขาดิน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บต ๖๗๒๙ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ Sumsung D๒๐๓L) จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพานหะและขนส่ง รถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๗๘๙ และรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๙๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาออกแบบและประดับตกแต่งรถมะขามหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด