วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 8 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 48 ต่อไป »
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบพญานาค จำนวน ๒ ชุด เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด และ เครื่องสูบนำ้ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างถ่ายเอกสาร ส่งหน้ากากผ้าอนามัยและแผ่นพับคำแนะนำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๑๘,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน
23 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือท้องแบนหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๓๐/๕๗/๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาเครื่องไหว้ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ศาลยาย และแม่ย่านางรถบด เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โครงการจัดงานวันเทศบาลประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดจุดทิ้งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า จำนวน ๒๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเลเซอร์ HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองนารี จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำชาย ๖ ห้อง โถฉี่ ๖ โถ อ่างล้างหน้า ๔ อัน ห้องน้ำหญิง ๑๑ ห้อง อ่างล้างหน้า ๕ อัน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 / เม.ย. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองนารี จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำชาย ๖ ห้อง โถฉี่ ๖ โถ อ่างล้างหน้า ๔ อัน ห้องน้ำหญิง ๑๑ ห้อง อ่างล้างหน้า ๕ อัน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๙๔ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำชาย ๖ ห้อง โถฉี่ ๖ โถ อ่างล้างหน้า ๔ อัน ห้องน้ำหญิง ๑๑ ห้อง อ่างล้างหน้า ๕ อัน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 / เม.ย. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำชาย ๖ ห้อง โถฉี่ ๖ โถ อ่างล้างหน้า ๔ อัน ห้องน้ำหญิง ๑๑ ห้อง อ่างล้างหน้า ๕ อัน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของหอโปราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๕๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถตู้ ม.๒๙๓๕ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด