วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 8 ถึง 34 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 34 ต่อไป »
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถหกล้อของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถท่องเที่ยว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 / ธ.ค. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 / ธ.ค. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๖/๐๑๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเช่าเครื่องดนตรีและติดตั้ง พร้อมผู้ควบคุม โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน(ดนตรีในสวน)ประจำปี๒๕๖๒ในวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
เช่าเครื่องฉายภาพ แบบจอ LED และติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน (ดนตรีในสวน) ประจำปี ๒๕๖๒
11 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งไฟประดับและตกแต่งสถานที่ โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน (ดนตรีในสวน) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาวงดนตรีและผู้แสดงดนตรี โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน (ดนตรีในสวน) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดเวที ไฟเวที เครื่องเสียง และติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน (ดนตรีในสวน) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาขุดลอก กำจัดวัชพืชในบ่อน้ำ บ่อตาก บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการ ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองวัดสิงห์แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด