วันที่ 25 / พ.ค. / 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้