วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง คืนเงินค่าปรับและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง คืนเงินค่าปรับและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้