วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

เทศบาลฯ เปิดให้เข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์หนองนารีฟรี

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดให้เข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์หนองนารีฟรี ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.