วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ระเบียบใบสมัคร การประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒

    จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 27 มกราคม 2562  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นเศรษฐกิจ และมุ่งส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะมะขามหวานเพชรบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนด  จัดให้มีการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ขึ้นในคืนวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ บริเวณเวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 

รายละเอียดเอกสารการสมัคร
๑.หลักเกณฑ์การประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์
๒.ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์
๓.สัญญาข้อตกลงและให้การยินยอม