วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

การชำระเงินค่าสมัคร RUN TO NIGHT PHETCHABUN

การชำระเงิน

การชำระเงินโดยการโอนเงิน/ATMธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี:นายเจษฎา มาลากุล ณ อยุธยา
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
สาขา:ถนนเพชรเจริญ
เลขที่บัญชี:643-0-44437-6
ค่าสมัครรวม 380 บาท
ติดต่อสอบถามการชำระเงิน
- เมย์ (เจษฎา มาลากุล ณ อยุธยา) เบอร์โทร 081-111-1256