วันที่ 13 / .. / 2567

วีดีโองานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

วีดีโองานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
พิธีบวงสรวงเทพยดา งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
พิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา แห่ทางบก ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน จากความเชื่อในตำนาน เรื่องเล่าสืบต่อกันมากว่า ๔๐๐ ปี ว่าครั้นถึงเทศกาลสารทไทย (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) ของทุกปี เจ้าเมืองต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ไปดำน้ำ ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร โดยมี ฝ่ายเจ้าเมือง นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการเมืองทั้ง ๔ ฝ่ายเวียง พล.ต.สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ 3 ฝ่ายวัง นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายคลัง ดร.วีระชัย จิตรบรรเทา ผอ.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ฝ่ายนา นายสมพล พิธิยากูล ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากนั้นในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ผู้ลั่นฆ้องให้สัญญาณ นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เทวดา นายสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายสณฑ์ทรรศน์ ป้อมเย็น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อ่านคำอธิฐาน นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก โดยดำน้ำ 3 ครั้งแรก เพื่อถวายพระพรเนื่องในปีมหามงมล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และดำน้ำตามประเพณีดั่งเดิม ทางทิศเหนือ 3 ครั้ง ทิศใต้ 3 ครั้ง ซึ่งคำทำนายส่วนใหญ่เป็นการขอให้เกิดความสุขความร่มเย็นในแผ่นดินเพชรบูรณ์


พิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พล.ต.สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ 3 ข้าราชการระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน และมอบพระพุทธรูป องค์พระพุทธมหาธรรมราชา ให้กับ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบพระพุทธรูป องค์พระพุทธมหาธรรมราชา ให้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงแสงเสียงเป็นจำนวนมาก


การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ ณ ท่าน้ำวัดไตรภูมิ