วันที่ 28 / ก.ย. / 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 27 / ก.ย. / 2564 12 Comments
  ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้งหมด 3,000 คน

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยการนำของ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์...

  อ่านทั้งหมด
 • 27 / ก.ย. / 2564 3 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง...

  อ่านทั้งหมด
 • 27 / ก.ย. / 2564 3 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์....

  อ่านทั้งหมด

 • 27 / ก.ย. / 2564 3 Comments
  รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 320 แพ๊ค และ เครื่องอุปโภค-บริโภค จากสมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดสมุทรสาคร

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ที่หน้าอาคาร 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง....

  อ่านทั้งหมด
 • 27 / ก.ย. / 2564 3 Comments
  รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 320 แพ๊ค และ เครื่องอุปโภค-บริโภค จากสมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดสมุทรสาคร

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ที่หน้าอาคาร 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง....

  อ่านทั้งหมด
 • 17 / ก.ย. / 2564 47 Comments
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืช ที่ไหลมารวมกันที่ท้ายเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ฝายคลองศาลา หลังเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง...

  อ่านทั้งหมด
 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ © 2018, All Rights Reserved, Design & Developed By: sawasdeemala@gmail.com