วันที่ 21 / ก.ย. / 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 15 / ก.ย. / 2563 13 Comments
  เปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ประจำปี 2563

  เมื่อเวลา 13.39 น. วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง...

  อ่านทั้งหมด
 • 15 / ก.ย. / 2563 7 Comments
  ประธานในการชุมชนประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

  เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์...

  อ่านทั้งหมด
 • 15 / ก.ย. / 2563 11 Comments
  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563 และ การประชุม Morning Brief วาระยามเช้า จ.เพชรบูรณ์

  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2...

  อ่านทั้งหมด

 • 15 / ก.ย. / 2563 13 Comments
  เปิดพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย วัดโบสถ์ชนะมาร ประจำปี 2563

  เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 6 กันยายน 2563 ที่วัดโบสถ์ชนะมาร ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง....

  อ่านทั้งหมด
 • 15 / ก.ย. / 2563 8 Comments
  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน ในพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2563 ที่สมาคมพาณิชย์ พ้งไล้จับซาเซียาเกาะ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง...

  อ่านทั้งหมด
 • 15 / ก.ย. / 2563 9 Comments
  ให้การต้อนรับ นายวันชัย​ เรืองขจร​ นายกเทศมนตรีตำบลหนองฝ้าย / ประธานคณะกรรมการสันนิบาตจังหวัดกาญจนบุรี

  เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2563 ที่หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย...

  อ่านทั้งหมด
 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ © 2018, All Rights Reserved, Design & Developed By: sawasdeemala@gmail.com