วันที่ 07 / มี.ค. / 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 05 / มี.ค. / 2564 5 Comments
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก...

  อ่านทั้งหมด
 • 01 / มี.ค. / 2564 11 Comments
  ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

  ประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-24.00 น...

  อ่านทั้งหมด
 • 01 / มี.ค. / 2564 16 Comments
  พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 2564

  เมื่อเวลา 08.09 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล....

  อ่านทั้งหมด

 • 24 / ก.พ. / 2564 16 Comments
  ประชาสัมพันธ์ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีใน โครงการ November Series 2021

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้งานดิจิทัลไทย....

  อ่านทั้งหมด
 • 23 / ก.พ. / 2564 19 Comments
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐเเละเอกชน....

  อ่านทั้งหมด
 • 18 / ก.พ. / 2564 41 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2564

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล...

  อ่านทั้งหมด
 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ © 2018, All Rights Reserved, Design & Developed By: sawasdeemala@gmail.com