วันที่ 17 / มิ.ย. / 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 17 / มิ.ย. / 2564 6 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง...

  อ่านทั้งหมด
 • 17 / มิ.ย. / 2564 2 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สนับสนุนการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง....

  อ่านทั้งหมด
 • 15 / มิ.ย. / 2564 5 Comments
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมมอบนโยบายพัฒนาเมืองเพชรบูรณ์

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง...

  อ่านทั้งหมด

 • 14 / มิ.ย. / 2564 7 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้า

  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)...

  อ่านทั้งหมด
 • 11 / มิ.ย. / 2564 15 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

  เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง...

  อ่านทั้งหมด
 • 09 / มิ.ย. / 2564 11 Comments
  รับมอบชุด PPE สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ออกปฏิบัติงานในภาคสนาม

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่หน้าอาคาร 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง...

  อ่านทั้งหมด
 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ © 2018, All Rights Reserved, Design & Developed By: sawasdeemala@gmail.com