วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 03 / ธ.ค. / 2564 11 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง....

  อ่านทั้งหมด
 • 03 / ธ.ค. / 2564 10 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล

  เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง....

  อ่านทั้งหมด
 • 03 / ธ.ค. / 2564 10 Comments
  รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 13

  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เข้ารับ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 13...

  อ่านทั้งหมด

 • 29 / พ.ย. / 2564 19 Comments
  การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ปี 2564 ฟรี!! 3,000 โดส ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

  การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ปี 2564 ฟรี!! 3,000 โดส ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

  อ่านทั้งหมด
 • 19 / พ.ย. / 2564 37 Comments
  พบปะพูดคุยกับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง...

  อ่านทั้งหมด
 • 19 / พ.ย. / 2564 29 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมอบรมโครงการ (อพม.) หัวใจผู้ให้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  เมื่อเวลา 13.00 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์....

  อ่านทั้งหมด
 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ © 2018, All Rights Reserved, Design & Developed By: sawasdeemala@gmail.com