วันที่ 24 / พ.ค. / 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 23 / พ.ค. / 2562 52 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้ พร้อมสนับสนุนบุคลากร

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ...

  อ่านทั้งหมด
 • 23 / พ.ค. / 2562 12 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกายแบบลีลาศ

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ...

  อ่านทั้งหมด
 • 23 / พ.ค. / 2562 12 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  อ่านทั้งหมด

 • 21 / พ.ค. / 2562 10 Comments
  โครงการอบรมสัมนา ขององค์กรชุมชนและภาคประชาชน ในเขตเทศบาล รุ่น 1

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดโครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงาน

  อ่านทั้งหมด
 • 10 / พ.ค. / 2562 69 Comments
  บันทึกเทปรายการเมืองไทย ดี๊ดี ออกอากาศทางช่อง NBT

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปรายการเมืองไทย ดี๊ดี ออกอากาศทางช่อง NBT ...

  อ่านทั้งหมด
 • 10 / พ.ค. / 2562 89 Comments
  การแข่งขันกีฬาลีลาศ มะขามหวานเกมส์

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาลีลาศ "มะขามหวานเกมส์" ...

  อ่านทั้งหมด