วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ตลาดต้องชมถนนคนเพ็ดซะบูน ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 มีประธานสภา ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ปกครองเด็กๆเยาวชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาคมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ ภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับเด็กๆด้วย
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นวันเติมเต็มความสุขให้กับเด็กๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเป็นต้นกล้าที่ดีของสังคม รู้วินัย รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเตือน พัฒนาเด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นได้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตสืบไป ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบไว้ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ