วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดิน ถนนตัดใหม่ ข้างศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (สายผังเมือง ค.1)

เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดิน ถนนตัดใหม่ ข้างศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (สายผังเมือง ค.1) ที่เคยมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนปลายถนนประมาณ 80 เมตร ที่จะเชื่อมต่อกับถนนสายปู่ ในส่วนที่ยังไม่เป็นทางสาธารณะ ทั้งนี้งบประมาณในการจัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ได้จากการร่วมกันบริจาคกันจนครบตามจำนวน ต่อไปทางจังหวัดฯ จะได้หางบประมาณ มาทำการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน