วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดงานธรรมมะในสวน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดงานธรรมมะในสวน
..............................
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สาน วัฒน ธรรมมะ นำใจ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี นส.นิชากรณ์ รัตนพาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และชุมชนเมืองทั้ง 17 ชุมชน ร่วมจัดโครงการ สาน วัฒน ธรรมมะ นำใจ ธรรมในสวนครั้งที่ 1 โดยมีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ พระอาจารย์วรวัฒน์ วรวัฒโน ร่วมบรรยายธรรม เรื่องธรรมมะกับวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชาชน นำข้อคิด คติธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมคุณค่าและความสำคัญในศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการประกวดแต่งกายย้อนยุค การประกวดซุ้มอาหารพื้นบ้าน ซึ่งมีประชาชนต่างไปเที่ยวชมงานและเกิดความประทับใจเป็นจำนวนมาก และพระมหาสมปองได้เยี่ยมชมหอเกียรติยศเพชบุระอีกด้วย

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ