วันที่ 25 / ก.ย. / 2563

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดภูเขาดิน มอบวุฒิบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดภูเขาดิน มอบวุฒิบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดภูเขาดิน ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มี นายเดชาพัชร การกิ่งไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดภูเขาดิน กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภา ผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดภูเขาดิน สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน การที่นักเรียนจบหลักสูตรชั้นสูงสุดของโรงเรียน นับเป็นผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีความสามารถ ความมานะ มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างดี สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการเข้าศึกษาเข้าวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย จำนวน 154 คน

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน