วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

เยี่ยมบ้านนักเรียนเรียนดีแต่ฐานะยากจน พร้อมมอบทุนการศึกษา และจักรยาน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2561 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมเยี่ยมบ้าน น.ส.ชุติมา กล่อมเกลี้ยง อายุ 15 ปี นักเรียนเรียนดีแต่ฐานะยากจน พร้อมมอบทุนการศึกษา จักรยาน และสิ่งของจำเป็น โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมอบทุนการศึกษา จักรยาน และ สิ่งของจำเป็นในครั้งนี้ด้วย

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน