วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2561

     เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพิชัย แตรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2561 มี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้ยังมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนฝ่ายทหาร/ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ สามเณร ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน ร่วมทำความสะอาดวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด