วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ กำแพงเมือง บริเวณสวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม

   เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ กำแพงเมือง บริเวณสวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะจากกรมธนารักษ์ และ ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณดังกล่าว และ สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อให้พิธีการเปิด "สวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม" ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นี้ เป็นไปอย่างราบรื่นรูปภาพรวมทั้งหมด