วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 10 ถึง 34 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 34 ต่อไป »
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อหมึกปริ้นโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อหมึกปริ้นโครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบคโฮว์ หมายเลขทะเบียน ต ๔๖๓๖ เพชรบูรณ์ รหัสคุภัณฑ์ ๐๑๘/๓๕/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาออกแบบพร้อมพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยและรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ ชุมชนที่ ๑๔ (คลองศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ ชุมชนที่ ๑๔ (คลองศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ย. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร