วันที่ 31 / มี.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 12 ถึง 39 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 39 ต่อไป »
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๗๓๐ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนซ่า) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาเต็นท์โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการทำหมันฯ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๗๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบพลังงานไฟฟ้า บริเวณสระกลางเมืองถึงลานกีฬาหน้าสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบพลังงานไฟฟ้า บริเวณสระกลางเมืองถึงลานกีฬาหน้าสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อหมึกปริ้นโครงการพัฒนางานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจการณ์ (มณี ๓) หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๒/๒๕/๐๐๐๘ หมายเลขทะเบียน น ๗๕๗๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถหกล้อของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด