วันที่ 31 / มี.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 14 ถึง 39 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 39 ต่อไป »
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่ม เดือน ธันวาคม จำนวน ๒๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ซีทรู จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์) รหัส 420/56/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค ๙๐๒ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘/๔๓/๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินแขวนโปสเตอร์ แบบมีภู่ปฏิทินด้านล่าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด