วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 14 ถึง 34 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 34 ต่อไป »
จ้างซ่อมแซมนาฬิกาสนามเด็กเล่นบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมถังใส่น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงที่ใช้ในห้องประชุมของหอวัฒนธรรมฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวงล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อสายส่งน้ำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด