วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 17 ถึง 34 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 34 ต่อไป »
จ้างซ่อมแซมรถแบคโฮว์ ทะเบียน ต.๔๖๓๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ยาและเวชภัณฑ์
20 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อพัฒนาระบบงานการบริหารการเงินการบัญชีและการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย (กิจกรรม Merry Chrismas Happy New Year)
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งไฟประดับ และตกแต่งสถานที่ โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเช่าเวที/ไฟเวที และติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเช่าเครื่องเสียงและติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเช่าเครื่องดนตรี และติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเช่าเครื่องฉายภาพ แบบจอ LED และติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างจัดหาวงดนตรีและผู้แสดงดนตรี โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บห ๑๑๕๗ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นสอง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คันตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.พช.เขต ๑ และ สพม.เขต ๔๐ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล ซอยแยกพระพุทธบาท ๗/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐
12 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด