วันที่ 31 / มี.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 17 ถึง 39 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 39 ต่อไป »
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการสารพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด ๖ x ๒๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาไฟประดับสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่ม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เยาวชน บริเวณบ้านพักคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
30 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
29 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / ต.ค. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม เลี้ยงรับรองการประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาการแสดง จ้างเหมาการแสดง โครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างจ้างเหมาจัดหาเวทีการแสดง เครื่องดนตรี เครื่องเสียง โครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี 2563 ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน จำนวน ๑ โครงการ
03 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง เครื่องดนตรี ตามโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ถนน คนเพ็ด-ซะ-บูน กิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าพื้นบ้านต่างๆ
03 / ต.ค. / 2562

รายละเอียด