วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 21 ถึง 34 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 31 34 ต่อไป »
จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม โครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัดมหาธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัดมหาธาตุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาวงปี่พาทย์ ตามโครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัดมหาธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ดันดิน) ตค. ๘๔๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อซื้อหนังสือโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อกระจกทรงโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก จำนวน ๓๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อหนังสือโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย(พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อน้ำดิ่มและวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม โครงการแข่งขันฝีพายเรือทวนน้ำงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันฝีพายเรือทวนน้ำงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ บริเวณท่าน้ำวัดไตรภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุกิจกรรมทางวิชาการในการแข่งขันวาดภาพ ตามโครงการประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ย. / 2561

รายละเอียด