วันที่ 27 / ม.ค. / 2564

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 25 ถึง 64 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 35 64 ต่อไป »
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำชาย ๖ ห้อง โถฉี่ ๖ โถ อ่างล้างหน้า ๔ อัน ห้องน้ำหญิง ๑๑ ห้อง อ่างล้างหน้า ๕ อัน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของหอโปราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๕๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถตู้ ม.๒๙๓๕ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาซักผ้าและรีดผ้าม่าน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถแบคโฮว์ ต ๔๖๓๖ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
เช่าที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ก่อสร้างห้องน้ำรวมสาธารณะแหล่องท่องเที่ยวสวนสาธารณะเพชบุระ จำนวน ๑ หลัง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV (สวนสาธารณะเพชรบุระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการซ่อมแซมบ่อสูบน้ำเสียของบ่อขยะระยะที่ ๓ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะประชาสัมพันธ์ ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ๑๗ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เชิงสารคดีสั้นและรายการสั้นทั่วไป จำนวน ๑๗ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๘๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้่าง ท่อเหล็กส่งน้ำ ขนาด ๕ นิ้ว ยาว ๑๔ ฟุต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาทำป้ายชื่อต้นไม้ จำนวน ๒๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / เม.ย. / 2563

รายละเอียด