วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 26 ถึง 44 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36 44 ต่อไป »
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเดินรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ม.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดงานขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดสถานที่ เวทีพร้อมตกแต่ง ฉากถ่ายภาพ เครื่องเสียง และติดตั้งจอ LED พร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ สำหรับประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV (สวนสาธารณะเพชบุระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อโครงการพัฒนางานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่าง ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวงและเครื่องเซ่นไหว้ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถแบคโฮว์ ทะเบียน ต.๔๖๓๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ยาและเวชภัณฑ์
20 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อพัฒนาระบบงานการบริหารการเงินการบัญชีและการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด