วันที่ 14 / พ.ค. / 2564

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 26 ถึง 69 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36 69 ต่อไป »
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อนลื่น จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บษ ๙๓๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้างจัดทำป้อมยาม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาบริการจัดทำที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถอีแต๋น หมายเลขทะเบียน ฆข ๒๒๒ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์พร้อมงานจัดแสดงภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๘๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
เช่าที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรับปรุงโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์พร้อมงานจัดแสดงภายใน
25 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๗๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งแสดงกลางแจ้งของอุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๒๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / พ.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทางเท้า คสล.ทั้ง ๒ ฝั่งบริเวณถนนเพชรเจริญ (ช่วงหน้า สนง. สรรพสามิตจังหวัดเพชรบูรณ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร