วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 28 ถึง 56 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 38 56 ต่อไป »
จ้างดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียของบ่อขยะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(กิจกรรมทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่าง ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวงและเซ่นไหว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาทำสถานที่ถ่ายภาพหน้าประติมากรรมมะขามหวาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๓ รายการ
23 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๗๓๐ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนซ่า) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด