วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 28 ถึง 44 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 38 44 ต่อไป »
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองการศึกษา หมายเลขทะเบียน บน-7363 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับระบบเสียงตามสาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่ม โครงการเทิดพระเกียรติ จัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน โครงการเทิดพระเกียรติ จัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงเพาเวอร์แอมป์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างโครงการ ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บห. ๑๑๕๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นครเชียงใหม่เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างติดตั้งจอโปรเจคเตอร์แบบแขวนเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและวันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบูรกรรมโกวิท ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด