วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 29 ถึง 56 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 39 56 ต่อไป »
จ้างเหมาเต็นท์โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการทำหมันฯ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๗๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบพลังงานไฟฟ้า บริเวณสระกลางเมืองถึงลานกีฬาหน้าสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบพลังงานไฟฟ้า บริเวณสระกลางเมืองถึงลานกีฬาหน้าสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อหมึกปริ้นโครงการพัฒนางานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจการณ์ (มณี ๓) หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๒/๒๕/๐๐๐๘ หมายเลขทะเบียน น ๗๕๗๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถหกล้อของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถท่องเที่ยว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 / ธ.ค. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 / ธ.ค. / 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๖/๐๑๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเช่าเครื่องดนตรีและติดตั้ง พร้อมผู้ควบคุม โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน(ดนตรีในสวน)ประจำปี๒๕๖๒ในวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
เช่าเครื่องฉายภาพ แบบจอ LED และติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน (ดนตรีในสวน) ประจำปี ๒๕๖๒
11 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งไฟประดับและตกแต่งสถานที่ โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน (ดนตรีในสวน) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด