วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 29 ถึง 44 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 39 44 ต่อไป »
จ้างเหมาไฟฟ้าประดับสถานที่งานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมกระทง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อรถอีแต๋นพร้อมเครื่องยนต์ ขนาด ๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบควบคุมคอลโทรลโฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บต. ๖๗๒๘ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพือใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการทำหมันฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / พ.ย. / 2561

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณใต้อาคารโถงทางเดินแผงร้านค้า ตลาดเทศบาล ๒ พร้อมพัดลมระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
30 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำซอยสามัคคีชัย ๗
26 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. เชื่อมถนนซอยอยู่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อสีตีเส้นจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ต.ค. / 2561

รายละเอียด