วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 3 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 48 ต่อไป »
ซื้อวัสดุโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาเช่าเต้นท์โดมทรงโค้งสีขาว ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อโมเดลอาหาร ที่จัดแสดงในห้องตลาดและห้องเขาค้อ ภายในหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานและหลังคา หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูเลื่อนไฟฟ้า อาคาร ๑ (นครบาลอนุสรณ์) และ อาคาร ๔ (ศรีเมืองเพชร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อหมึกวัสดุโครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อหมึกโครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับขยายพื้นที่บริการระบบเสียงตามสาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมสนามฟุตซอล ชุมชนที่ ๓ สะเดียงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยสนามชัย ๔ พร้อมระบบระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยสนามชัย ๔ พร้อมระบบระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / มิ.ย. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร