วันที่ 23 / .. / 2562

ประกาศราคากลาง

หน้า 1 ถึง 1 รายการ 1
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะหนองนารี
รายละเอียด
ประกาศราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน
รายละเอียด เอกสารแนบท้าย